Genç ve Dinamik İş Gücü

Genç ve Dinamik İş Gücü

Diyarbakır 2 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye nüfus büyüklüğü açısından 12'nci sıradadır. 

Birleşmiş Milletler nüfus kriterlerine göre genç nüfus sınıfına girmektedir.

Ortanca yaş 24,8'dir.

Nüfusun %46'sı 30 yaşın altındadır.