Sağlık

Sağlık

Sağlık sektöründe hem çevre illerden hem de komşu ülkelerden gelen talebi karşılayan Diyarbakır, 81 il içerisinde toplam hastane sayısı sıralamasında 10. sıradadır.

Diyarbakır 3.844’ü kamu hastanelerine ve 953’ü özel hastanelere ait olmak üzere toplam 4.797 hastane yatak sayısına sahiptir. Diyarbakır, 81 il içerisinde toplam hastane yatak sayısı sıralamasında 13. sıradadır.

Diyarbakır sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve niteliği sayesinde çevre illerden yoğun bir hizmet talebi ile karşı karşıyadır ve sağlık hizmetleri konusunda bölgesel merkez niteliğindedir. YER-SİS çalışmasında sağlık hizmeti konusunda Türkiye’de en üstte yedinci derece olmak üzere yedi hizmet merkezi derecesi belirlenmiş olup; Diyarbakır bu derecelendirmede bölgesel merkezler kategorisine giren beşinci derecede yer almıştır.