Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararında belirtildiği üzere “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 2009 yılı Ağustos ayında kurulmuştur.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 26 Nisan 2010 tarihinden itibaren Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) üyesi olmuştur. EURADA üyeliği ile Ajans, farklı ülkelerdeki bölgesel kalkınma ajansları ile bilgi ve tecrübe paylaşma, bölgesel ekonomik kalkınmada iyi uygulama örneklerini ve yenilikçi teknikleri yakından takip etme ve TRC2 Bölgesinde yaygınlaştırma, farklı kalkınma ajansları ile iş birliği projeleri geliştirme, AB bölgesel kalkınma stratejileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalamaktadır.

Ajansımıza bağlı Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yatırım destek ofisleri, iş ve yatırım ortamını geliştirmeye, tanıtmaya, yerli ve yabancı yatırımcı çekmeye yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Yatırım destek ofislerimiz, yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunar ve yatırımların önündeki bürokratik engelleri asgari düzeye indirmeye çalışır.

Ajansımız, kurulduğu günden bu yana bölgemizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı için tıklayın!