Karacadağ Kalkınma Ajansı

2009 yılı Ağustos ayında Genel Sekreterin atanmasının ardından, Ajansımız, bütün kalkınma ajansları için belirlenen temel kuruluş amacına ulaşma yolunda, kurumsallaşmasını hızlı bir şekilde tamamlayarak; çok kısa süre zarfında, bölgesel planlama, programlama, koordinasyon, program yönetme, izleme değerlendirme, yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır.

Sadece hibe dağıtacak bir kuruluş olmayan Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma ve gelişmenin yönetiminde ve yönlendirilmesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun işbirliği ve güç birliğini sağlayarak yerelde yeni bir "yönetişim" mekanizması sunmaktadır. Güçlü bir insan kaynakları potansiyelini barındıran Ajansımızda farklı disiplinlerden mezun en az bir yabancı dil bilen 22 uzman görev yapmaktadır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 26 Nisan 2010 tarihinden itibaren Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)'ne üye olmuştur. Ajans, EURADA üyesi olmakla, farklı ülkelerde kurulmuş olan bölgesel kalkınma ajansları ile bilgi ve tecrübe paylaşma, bölgesel ekonomik kalkınmada "iyi örnekleri" ve yenilikçi teknikleri yakından takip etme ve TRC2 Bölgesinde yaygınlaştırma, farklı kalkınma ajansları arasında işbirliği projeleri geliştirme, AB bölgesel kalkınma stratejileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulmaktadır.

Ajansımıza bağlı olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri, hem bölgemizin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımını yapmakta, hem yatırımcılara "ücretsiz" danışma hizmeti vermekte, hem de yatırımcıların önündeki "bürokratik engelleri" asgari düzeye indirmeye çalışmaktadır.

Gerek ülkemizde ve özellikle bölgemizde Kalkınma Ajanslarının kurulması, büyük bir heyecan ve beklenti oluşturmuştur. Bu süreçte, bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede ve bölgesel gelişmeyi gerçekleştirerek bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmada Kalkınma Ajansımıza büyük görevler düşmektedir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı için tıklatınız!