Tarım ve Hayvancılık

Türkiye geneli tarım alanları içinde önemli bir yere sahip olan TRC2 Bölgesinin sulanabilir toprakları GAP'ın etkisiyle yer yıl artış göstermektedir. GAP, çok sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Fırat ve Dicle havzaları ile yukarı Mezopotamya ovalarında yer alan 9 ili kapsamaktadır (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak).

2010-2021 yılları arasında Türkiye geneli tarım alanlarının dağılımında %3,93'lük bir azalmanın meydana geldiği görülmektedir ve bu oranın % 27,38'lik kısmı TRC2 Bölgesindeki azalmadan kaynaklanmaktadır.

TRC2 Bölgesi, 2021 yılı verilerine göre Türkiye'deki buğday ve arpa üretiminin %8,6’sını karşılamakta, Bölge içinde tarım arazilerinin % 29’unda buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Bölgede bulunan tarımsal üretici örgütlerinin sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir.