Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık

Diyarbakır’da tüm arazilerin % 60,2’sini tarım alanı olarak nitelenen araziler oluşturmaktadır. Diyarbakır hayvansal üretim geliri olarak Türkiye 8.si, bitkisel üretim geliri olarak Türkiye 12.sidir.

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ile sosyal ve ekonomik kalkınmanın hedeflendiği GAP Projesinde, Diyarbakır (% 25), sulanabilir alan ve sulama hedefleri açısından en büyük paya sahip illerden bir tanesidir. Diyarbakır’da devam eden Silvan Projesi kapsamında 8 Baraj ve 22 Sulama kanalı yapılacaktır. Bu projenin tamamlanması ile 235 bin Ha’nın sulu tarıma geçeceği, tarıma elverişli bütün alanların suya kavuşacağı tahmin edilmektedir.

Tarımsal faaliyetlerden Diyarbakır’ın elde ettiği gelir yaklaşık 7,3 milyar TL’dir. GAP sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla Diyarbakır’da tarımsal üretimin 3 kat artacağı öngörülmektedir. Tarımsal üretimde meydana gelecek artışın, bölgede sanayinin gelişimini tetiklemesi beklenmektedir.