Güçlü Devlet Teşvikleri

Diyarbakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Teşvik Sisteminde en avantajlı bölge olan 6. Bölge’de yer almaktadır. Yatırım yapan yatırımcılar, alacakları Makineler için KDV ve Gümrük Vergisinden muaf olmakta, yaptıkları yatırımın %55’ine kadar vergi indirimi almakta, yine 12 yıla kadar çalışanlarının SGK vergilerini ödememektedirler.