Gelişmiş Eğitim Olanakları

Dicle Üniversitesinde 14 Fakülte​, 4 Enstitü​, 4 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu​, 31 Araştırma ve Uygulama Merkezi​, 1 Konservatuar​ bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde 1.910 Akademik Personel​ görev yapmakta ve 32.605 öğrenci​si bulunmaktadır. 
Teknopark:​ Dicle Üniversitesi bünyesinde 1 adet Teknopark bulunmaktadır. ​