Diyarbakır Sağlık Turizminde Harekete Geçiyor!

Diyarbakır Sağlık Turizminde Harekete Geçiyor!

Ajansımızın ev sahipliğinde kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katkı ve katılımıyla düzenlenen “Diyarbakır Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı” Diyarbakır'ın sağlık hizmetlerindeki sorunlar ve sağlık turizmindeki vizyonu tartışıldı. Ajansımız Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen toplantıda, dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla yükselen önemli bir alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizmindeki gelişmeler ve Diyarbakır'ın sağlık turizmindeki rolü değerlendirilerek, Diyarbakır’da sağlık sektöründeki sorun alanları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan MARAL'ın Sağlık Turizmi konusunda yapılacak çalışmaları oldukça önemsediklerini ve bu hususta gerekli desteği vermeye devam edeceklerini beyan ettiği çalıştayda Ajans Planlama Birim Başkanı Selman DELİL, "TC2 Bölge Planında Sağlık Turizmi, " konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından söz alan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü M. Sait AVAR ise “Dünyada ve Türkiye Medikal Turizm” konulu sunumu gerçekleştirdi. Son olarak Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Turizm Masası sorumlusu Adnan TUZCU ise “Diyarbakır Sağlık Turizm Sektöründe Kısa ve Orta Vadede Atılması Gereken Adımlar” konu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Sunumun ardından katılımcı görüş ve önerilerinin alınması ile başlayan çalıştay serbest tartışma yöntemi ile devam etti. Diyarbakır Havalimanın daimi Hudut kapısı kabul edilmesi ve yurt dışı seferlere açılmasının olumlu katkıları olacağı ifade edildi. Sağlık sektörünün yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda katılımcıların katkı ve katılımıyla aşağıdaki değerlendirme ve öneriler geliştirildi:

Hâlihazırda sağlık hizmetlerinde çevre illere bölgesel sağlık hizmetleri sunan Diyarbakır ili, Sağlık Bakanlığı’nca "Türkiye Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023" planlaması kapsamında Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri için hizmet merkezi (Diyarbakır Sağlık Üst Bölgesi) olarak belirlenmiştir. Ayrıca TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planındaki “Stratejik hizmet sektörlerinde uzmanlaşmanın sağlanması ve büyümenin hızlandırılması” amacı kapsamında Diyarbakır ilinde sağlık hizmet sektörünün geliştirilmesi hedef olarak yer almaktadır.

Diyarbakır ili sağlık turizminde Ortadoğu pazarına hitap edecek konuma ve potansiyel birikime sahiptir. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi ile Irak, İran, Gürcistan ve Ortadoğu’ya hizmet sunabilecek sağlık hizmetleriyle donatılması ulusal ve bölgesel düzeyde Diyarbakır’ın sağlık turizmi hedefleri arasında yer almalıdır. Diyarbakır'da sağlık hizmetleri altyapısı planlanırken hinterlandındaki iller ve sağlık turizmindeki hedef ülkeler dikkate alınmalıdır.

Bu çerçevede Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, mevcut durum analizi yapılması, yatırım fizibilitelerinin hazırlanması, özel ve kamu hastanelerinin yer alacağı bir Sağlık Turizm Derneği’nin kurulması, özel sektör yatırımları devam etmeli; lisans alma öndeki engellerin aşılması için lobicilik çalışmaları yapılması, hastane yatak sayısı ve sağlık personel sayısı artırılmalı, uzmanlaşmış sağlık hizmetleri geliştirilmeli, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin planlaması, yönetimi ve organizasyonunda farklı düzeylerde gerekli eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar desteklenmelidir.

Ajansımızın ev sahipliğinde kamu, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katkı ve katılımıyla düzenlenen “Diyarbakır Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı” Diyarbakır'ın sağlık hizmetlerindeki sorunlar ve sağlık turizmindeki vizyonu tartışıldı. Ajansımız Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen toplantıda, dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla yükselen önemli bir alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizmindeki gelişmeler ve Diyarbakır'ın sağlık turizmindeki rolü değerlendirilerek, Diyarbakır’da sağlık sektöründeki sorun alanları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı. Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan MARAL'ın Sağlık Turizmi konusunda yapılacak çalışmaları oldukça önemsediklerini ve bu hususta gerekli desteği vermeye devam edeceklerini beyan ettiği çalıştayda Ajans Planlama Birim Başkanı Selman DELİL, "TC2 Bölge Planında Sağlık Turizmi, " konulu bir sunum gerçekleştirdi. Ardından söz alan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü M. Sait AVAR ise “Dünyada ve Türkiye Medikal Turizm” konulu sunumu gerçekleştirdi. Son olarak Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Turizm Masası sorumlusu Adnan TUZCU ise “Diyarbakır Sağlık Turizm Sektöründe Kısa ve Orta Vadede Atılması Gereken Adımlar” konu sunumunu gerçekleştirmiştir. Sunumun ardından katılımcı görüş ve önerilerinin alınması ile başlayan çalıştay serbest tartışma yöntemi ile devam etti. Diyarbakır Havalimanın daimi Hudut kapısı kabul edilmesi ve yurt dışı seferlere açılmasının olumlu katkıları olacağı ifade edildi. Sağlık sektörünün yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda katılımcıların katkı ve katılımıyla aşağıdaki değerlendirme ve öneriler geliştirildi: Hâlihazırda sağlık hizmetlerinde çevre illere bölgesel sağlık hizmetleri sunan Diyarbakır ili, Sağlık Bakanlığı’nca "Türkiye Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023" planlaması kapsamında Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri için hizmet merkezi (Diyarbakır Sağlık Üst Bölgesi) olarak belirlenmiştir. Ayrıca TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planındaki “Stratejik hizmet sektörlerinde uzmanlaşmanın sağlanması ve büyümenin hızlandırılması” amacı kapsamında Diyarbakır ilinde sağlık hizmet sektörünün geliştirilmesi hedef olarak yer almaktadır. Diyarbakır ili sağlık turizminde Ortadoğu pazarına hitap edecek konuma ve potansiyel birikime sahiptir. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi ile Irak, İran, Gürcistan ve Ortadoğu’ya hizmet sunabilecek sağlık hizmetleriyle donatılması ulusal ve bölgesel düzeyde Diyarbakır’ın sağlık turizmi hedefleri arasında yer almalıdır. Diyarbakır'da sağlık hizmetleri altyapısı planlanırken hinterlandındaki iller ve sağlık turizmindeki hedef ülkeler dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, mevcut durum analizi yapılması, yatırım fizibilitelerinin hazırlanması, özel ve kamu hastanelerinin yer alacağı bir Sağlık Turizm Derneği’nin kurulması, özel sektör yatırımları devam etmeli; lisans alma öndeki engellerin aşılması için lobicilik çalışmaları yapılması, hastane yatak sayısı ve sağlık personel sayısı artırılmalı, uzmanlaşmış sağlık hizmetleri geliştirilmeli, kamu ve özel sağlık hizmetlerinin planlaması, yönetimi ve organizasyonunda farklı düzeylerde gerekli eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar desteklenmelidir.

Diğer Haberler

19.04.2019
Yapı Sektörünün Bölgedeki Büyük Buluşması Ortadoğu İnşaat Fuarı, Diyarbakır’da Kapılarını Açıyor

TÜYAP tarafından, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir...

25.11.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ülkemizin 2023 Hedefleri İçin “ Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin 2023 Hede...