Çalışan ve Üreten Gençler Programı Bismil Hazır Fabrika Binaları 2. Talep Toplama Çağrısı

Çalışan ve Üreten Gençler Programı Bismil Hazır Fabrika Binaları 2. Talep Toplama Çağrısı

Teşvik sisteminde 6. Bölgede yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimize sağlanan avantajlı destekler nedeniyle son yıllarda özellikle emek yoğun sektörlerde Bölgemizde önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Gençlere daha fazla istihdam imkânı yaratılması, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi, bölgemizin gelişme potansiyellerinin harekete geçirilmesi ve üretim imkanlarının arttırılması ülke ve bölge refahının yükseltilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda altyapısı hazırlanmış uygun fiyat ve şartlarda kiralanabilir modern fabrikaların oluşturulması, bölgeye yatırımcı çekilmesi ve bölgenin cazip hale getirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Genç işsizliği sorunu ile mücadele kapsamında gençlerimizin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Diyarbakır Bismil ilçesinde “Hazır Giyim” sektörüne yönelik fabrika binaları inşa edilecektir.

Bismil’de yaklaşık 16 bin metrekarelik toplam kapalı alanda Hazır Giyim fabrika binalarının üstyapısının tamamlanması, burada faaliyete geçecek işletmelerde yaklaşık 1.500 gencimize yönelik istihdam kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu fabrikalar, hali hazırda Hazır Giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara uygun ücretlerle kiralanacaktır.

Bu kapsamda, istekli firmaların aşağıda verilen başvuru formu ve eklerini 11/03/2022 tarihine kadar dbakirydo@karacadag.gov.tr elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.


Fabrika Başvurusu Yapacak Firmalarda Aranan Koşullar

1- Belirtilen sektörlerde en az 3 yıldır imalat yapıyor olmak

2- En az 500 Bin TL tutarında sabit yatırım gerçekleştirecek olmak

3- Hazır giyim sektörü için yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içerisinde başvuru formunda taahhüt ettiği istihdama ulaşmak. İşletme süresince 6 Aylık SGK dökümleri ile istihdam şartının sağlandığını ispatlamak. Genel prensip olarak hazır giyim sektörü için 1.000 m2/100 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda firmaların istihdam taahhütlerinin bu ölçeklere yakın olması tercih nedenidir.


Değerlendirmede Öncelik Kriterleri

1- Projenin optimum üretim ölçeğini sağlaması

2- Yüksek istihdam sağlaması

3- Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması

4- İhracat potansiyelinin olması

5- Yatırımcının sektöründeki tecrübe süresi ve kurumsal kapasite düzeyi


Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Diğer Haberler

18.10.2021
“Diyarbakır Lojistik Merkez” ihalesi yapıldı

üyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’ı Ortadoğu ve Orta Asya paz...

04.02.2022
Melek Yatırımcılık Semineri’ne Davetlisiniz!

Teknoloji girişimciliği ekonomik büyümeyi arttıran kilit güç...