Yatırımlara Sağlanan Devlet Destekleri - Teşvik Sistemi

Yatırımlara Sağlanan Devlet Destekleri - Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sistemi
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sunulan destekler olup aşağıda yer alan
5 farklı teşvik uygulaması bulunmaktadır. 

  • Genel Teşvik Uygulamaları
  • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
  • Öncelikli Yatırımların Teşviki
  • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 
  • Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamaları 


Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. İller 6 farklı bölge şeklinde gruplandırılmış olup Diyarbakır teşvik unsurlarının en fazla olduğu 6. Bölge içinde yer almaktadır. 
Diyarbakır’daki yatırımlara sağlanan destekler kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi (%90), sigorta primi işveren payı (12 yıl), sigorta primi işçi payı (10 yıl), gelir vergisi stopajı (10 yıl), yatırım yeri tahsisi, faiz desteği (7 puan) gibi çeşitli destek unsurları bulunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için:
Ekonomi Bakanlığı sunumu için:
https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=8e64dabb-a496-4238-8f30-f9031aa5416f 

Diyarbakır’da yatırım yapmanın teşvik sistemindeki avantajları için TIKLAYINIZ

Proje Bazlı Teşvik Sistemi:
Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje Bazlı Teşvik Sisteminin anılan amaçları doğrultusunda, Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen 100 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırım projelerini kapsamaktadır.
Ayrıntılı Bilgi için :  https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=b2978e7d-0fa3-465b-ac42-ac47d5f91e4e

Cazibe Merkezleri Programı:
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Diyarbakır’ın da içinde bulunduğu görece az gelişmiş bölgelerimiz olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alan 23 ilde gerçekleştirilecek imalat sanayi, çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için çeşitli destek unsurları öngörülmekte ve bu şekilde kapsam dâhilindeki illerimizin ve çevresinin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi, refahının ve özellikle istihdamının artırılması ve göçün azaltılması hedeflenmektedir. Diyarbakır için imalat sanayiinde asgari 5 milyon TL’lik yatırım şartı aranmaktadır. Diyarbakır’da yapılacak yatırımlarda bölgesel teşvik uygulamalarına ek olarak enerji desteği sunulmaktadır. Sabit yatırım tutarının %25’ini aşmamak üzere elektrik enerjisinin %30’unun 3 yıl süreyle işletme bazında 10 milyon TL’ye kadar desteklenmektedir.
Ayrıntılı Bilgi için:  https://tuys.sanayi.gov.tr/Handlers/DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=8643b104-d62f-44d7-9b52-d24dc8aaa425