Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri

TTGV kamu ve özel sektör iş birliğinde kurulmuş bir vakıf olup teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet göstermektedir. Girişimcilere yönelik aşağıdaki 2 programı yürütmektedir.

İlk Pazara Giriş Yatırım Programı: Öncelikli olarak belirlediği alanlar odağında, geçerli bir iş planı olan nitelikli girişimlerin ilk pazara girme süreçlerini hızlandırmak üzere girişim bazında 1 yıl süreyle ve 50.000 ABD Doları bütçe içerisinde sağlayacağı iş geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca sonraki aşamada 1 milyon ABD Dolarına kadar ortak ta olabilmektedir.

Explore Yatırım Programı: TTGV’nin havuzunda yer alan Venture Partner’ler desteklenecek firmaları ve uluslararasılaştırma projelerini TTGV’ye önermekte ve TTGV’nin bunu onaylaması durumunda bu firmalar destek almaktadır. Yeni hisse ihracı karşılığı 250 Bin ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yapılmaktadır. Sornaki aşamalarda bunu 2 milyon ABD Dolarına kadar çıkarabilmaktedir.

Ayrıntılı bilgi için: www.ttgv.org.tr