Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Destekleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Destekleri

İstihdam Teşvikleri

Türkiye İş Kurumu, istihdamı korumak ve geliştirmek, iş arayanlara ve işverenlere danışmanlık hizmetleri sunarak işgücü piyasasında aracılık görevini etkin bir şekilde yerine getirmeyi amaçlamakta ve istihdam teşvikleri yoluyla işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak için söz konusu dezavantajlı grupları istihdam eden işverenlere destek vermektedir.

İlave İstihdam Teşviki, Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki, Kadınlar, Gençler ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahipleri için İstihdam Teşviki, İşbaşı Eğitim Programı Teşviki, İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanları İstihdam Eden İşverenler için İstihdam Teşviki, Engelli İstihdamı Teşviki, Asgari Ücret Desteği gibi teşvik paketleri bulunmaktadır. Dönem dönem bu paketler arasına yenileri eklenmekte ya da revizyon yapılmaktadır. Genellikle ücret desteği, sigorta primi işveren payı desteği, gelir vergisi stopajı desteği gibi destekler sunulmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programları

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilmektedir. Programdan yararlanmak için en az %50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programı; eğitim modülüne göre değişmekle beraber en fazla 6 ay olarak uygulanmaktadır. Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL – 2019 yılı için geçerli rakamlardır) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İşyerlerine Yönelik Mesleki Eğitim Kursları

Firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR ile iş birliği içinde düzenledikleri mesleki eğitim kurslarına yönelik firmalar İŞKUR’dan destek alabilmektedir. Eğitici giderleri, kursiyer zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: www.iskur.gov.tr