TÜRK EXIMBANK Destekleri

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Aşağıda yer alan 8 başlık altında değişik vadelerde ve üst limitlerde kredi vermektedir.

  • İhracata hazırlık kredileri
  • KOBİ İhracata hazırlık kredileri
  • Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi
  • Sevk Öncesi İhracat Kredileri
  • Reeskont Kredisi
  • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
  • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
  • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Ayrıntılı bilgi için: www.eximbank.gov.tr