TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri destekleme, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten AR-GE enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayımlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte; özendirilmekte ve üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından yürütülen destek programları aşağıda verilmiştir.

Sanayi Destek Programları
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Kamu Destek Programları
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
Akademi Destek Programları
1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Girişimcilik Destek Programları
1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)
2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Bilimsel Etkinlik Destek Programları
2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği
2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı
2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.
2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
Bilim ve Toplum Destek Programları
4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı
4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr