Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel üretim, hayvansal üretim, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kırsal kalkınma gibi birçok alanda destekleri bulunmaktadır. Destekleri genel olarak yatırım desteği ve ürün ve alan bazlı destekler şeklinde iki grupta toplanabilir. Ürün ve alan bazlı desteklerde elde edilecek ürünün miktarına göre ya da ekilen arazinin büyüklüğüne göre mazot, gübre desteği, toprak analizi desteği, biyolojik mücadele, sertifikalı tohum-fide desteği gibi çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik destekler verilmektedir. Ayrıca gıda arz güvenliği kapsamında bazı ürünlerin üretilmesinin desteklenmesine yönelik olarak ürün bazlı fark ödemesi desteği ya da gibi destekler de bulunmaktadır. Bu kapsamda hayvancılıkla ilgili de buzağı, koyun-keçi, süt primi, alabalık, aşı, yem üretimi, çoban, arıcılık gibi birçok konuda destek verilmektedir.