Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sürekli başvuruya açık ve dönemsel olmak üzere iki tür destek programı yürütmektedir.

Sürekli başvuruya açık desteklerden ilki, OSB'lere Uygulanan Teşvik ve Muafiyetler'dir. Bu programla OSB katılımcılarına ve tüzel kişiliklere pek çok teşvik sağlanmaktadır. Bunlardan OSB katılımcıları arasından gereken şartları taşıyan başvuru sahiplerine şu destekler verilmektedir:

 • Parsel Tahsislerinde İndirimli Bedel Uygulaması
 • Arsa ve İşyeri tahsisinde KDV İstisnası
 • Arsa tahsisinde Damga Vergisi İstisnası
 • Arsa tahsisinde Tapu Harcı İstisnası
 • İnşaat ve Yapı Kullanma İzin Harçlarından İstisna
 • Emlak Vergisi İstisnası
 • Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi
 • Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara sağlanan avantajlar

Bunların yanında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescil edilen organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri şu gerekli şartları taşımaları halinde şu desteklerden faydalanabilir:

 • Kredi ve Kredi Faiz Desteği
 • Emlak Vergisi Muafiyeti ,
 • Kurumlar Vergisi İstisnası
 • KDV İstisnası
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Harç İstisnası
 • Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi
 • Parsel Tahsislerinde Bakanlık Desteği ile İndirim Yapma İmkânı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sürekli olarak başvuruya açık tutulan bir diğer destek, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'dir. Bu sistemle sunulan desteklerden, asgari 500 milyon TL (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 milyon TL) sabit yatırım öngören özel sektör kuruluşları (firmalar)  gereken şartları taşımaları halinde yararlanabilir.

Bununla birlikte, Yatırım Teşvik Sistemi de sürekli olarak başvuru kabul edilen programlardan biridir. Yatırım teşvik uygulamaları için gerekli olan Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.