Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destekleri

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destekleri

Verimlilik Artıcı Projeler (VAP)

Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik destekler verilmektedir. Sanayi firmalarında enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarrufu sağlanması için hazırlanan projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. Yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden faydalanabilmektedir. Destek miktarı en fazla 300 bin TL olup proje uygulama bedelinin % 30’udur.

Enerji Sektörü Araştırma - Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (ENAR)

Bu program kapsamında yenilik odaklı enerji ekipman ve mekanizmalarının geliştirilmesine katkı yapacak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla üniversite-firma ortaklığında geliştirilecek projelere % 80 oranına kadar ve 1 milyon TL’ye kadar destek verilmektedir.

Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş beş yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 olmak kaydıyla taahhüt edilen oranda enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde devlet desteği verilir. Yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler GA desteklerinden faydalanabilmektedir. Destek üst limiti 200 bin TL olup anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si oranında hibe verilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: www.enerji.gov.tr