İMALAT SANAYİNDE SEÇİLMİŞ 8 ALT SEKTÖRE AİT KAYNAK VERİMLİLİĞİ REHBERLERİ YAYINLANDI

İMALAT SANAYİNDE SEÇİLMİŞ 8 ALT SEKTÖRE AİT KAYNAK VERİMLİLİĞİ REHBERLERİ YAYINLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, “İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması” projesi kapsamında, seçilen sektörlerde kaynak verimliliği fırsatlarını ortaya koyan sektörel rehber dokümanların hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.

İmalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan rehberlerde, seçilen sektörlere yönelik başlıca kaynak verimliliği uygulamaları, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler ve örnek çalışmalarla sunulmakta olup, rehberler hazırlanırken örnek teşkil edebilecek sektörel kılavuzlardan, ulusal ve uluslararası yayınlardan ve Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanlarından yararlanılmıştır. 

İlk olarak 2016 yılında,  “Et ve Et Ürünleri İmalatı” ve “Süt ve Süt Ürünleri İmalatı” sektörlerine yönelik kaynak verimliliği rehberleri hazırlanmış ve ilgili paydaşlara ulaştırılmıştır. 2018 ve 2019 yıllarında yürütülen Proje ile de imalat sanayii alt sektörlerinde 8 adet kaynak verimliliği rehberi hazırlanmıştır.

  • Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi Kaynak Verimliliği Rehberi (Tekstil Alt Sektörü)
  • Seramik Karo İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi (Diğer Metalik Olmayan Mineral Alt Sektörü)
  • Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi
  • Hazır Beton İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi (Diğer Metalik Olmayan Mineral Alt Sektörü)
  • Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektörü Kaynak Verimliliği Rehberi (Gıda Alt Sektörü)
  • Cam ve Cam Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi (Diğer Metalik Olmayan Mineral Alt Sektörü)
  • Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi (Gıda Sektörü)
  • Ana Demir ve Çelik Ürünleri ile Ferro Alaşımların İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi (Ana Metal Sektörü)

Sektörel kaynak verimliliği rehberlerinde; “Sektör Profili”, “Üretim Süreçleri”, “Çevresel Etki Yaratan Alanlar” ve “Kaynak Verimliliği Önlemleri” olmak üzere dört temel bölüm yer almaktadır. Rehberlerde, sektörün üretim aşamaları ayrı ayrı ele alınarak işlem ve süreçler açıklanmakta ve tüm üretimi temsil edecek şekilde çevresel etki yaratan alanlar ve kaynak verimliliği önlemleri ise Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Mevcut En İyi Teknikler (MET)’in anlatıldığı BREF’ler (MET Referans Dokümanı) esas alınarak irdelenmektedir.

İlgili rehberlerin başta KOBİ’ler olmak üzere sektörlerdeki tüm paydaşlara faydalı olması amaçlanmaktadır.  

Rehberlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi Kaynak Verimliliği Rehberi 

Seramik Karo İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Hazır Beton İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektörü Kaynak Verimliliği Rehberi

Cam ve Cam Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Ana Demir ve Çelik Ürünleri ile Ferro Alaşımların İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

 

Detaylı bilgi için: https://www.sanayi.gov.tr/announcement.aspx?lang=tr&duyuruId=44d63842-3632-47c0-a58c-3ad9322c87e3

Diğer Haberler

03.02.2021
Mezopotamya’nın Altın Üçgeni Diyarbakır- Mardin-şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa Valilikleri öncülüğünde, Kar...

07.09.2020
İhracatı Geliştirme Programı Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Stratejik İmalat Sektö...